حواله های دستی

حواله دستی

تحویل دستی ارز در اکثر کشورهای دنیا از جمله عراق، امارات، ترکیه، روسیه، آلمان، سوئد، نروژ، دانمارک، اطریش، یونان، اوکراین، گرجستان، آذربایجان، هلند، انگلیس، فرانسه، تایلند، مالزی و…